Aktualności

27.09.2017 09:29

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 05 października 2017 r., poświęcone możliwościom wsparcia dla osób w wieku aktywności zawodowej. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące, zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności i kwalifikacji.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • udział w certyfikowanych kursach zawodowych, językowych i komputerowych dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji,
  • możliwości skorzystania ze staży i kursów zawodowych umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy,
  • udział w szkoleniach i kursach dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • pożyczki na kształcenie - nieoprocentowana pomoc zwrotna z Funduszy Europejskich na rozwój umiejętności,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 05 października 2017 r. w godz. 11:00 – 13:35 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, przy ulicy Obrońców Westerplatte 3.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter