Aktualności

09.01.2019 09:23

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2019 roku dla JST i NGO”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w Kwidzynie 23 stycznia 2019 r., poświęcone planowanym terminom ogłoszenia naborów wniosków w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych Programów Operacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

W programie spotkania m.in.:

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich,
  • Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2019, 
  • Planowane terminy ogłoszenia naborów,
  • Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie,
  • Planowane terminy naborów w ramach krajowych Programów Operacyjnych,
  • Przegląd wybranych naborów wniosków na 2019 rok w najważniejszych obszarach wsparcia,
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę 23 stycznia 2019 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, przy ulicy Kościuszki 29b.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter