Aktualności

06.12.2018 13:41

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Prawa i obowiązki Beneficjenta w projektach współfinasowanych ze środków EFS”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 12 grudnia 2018 r., poświęcone zagadnieniom związanym z prawami i obowiązkami Beneficjenta w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

W programie spotkania m.in.:

  • Warunki wykorzystania dofinasowania,
  • Kwalifikowalność wydatków,
  • Warunki przekazania i rozliczania dofinasowania,
  • Nieprawidłowe wykorzystanie dofinasowania i jego zwrot,
  • Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie,
  • Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych,
  • Informacja, promocja i dokumentacja projektu,
  • Monitorowanie i kontrola projektu,
  • Załączniki do umowy o dofinasowanie,
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę 12 grudnia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter