Aktualności

09.11.2018 09:24

Szkolenie w Gdańsku: „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 20 listopada 2018 r. poświęcone zasadzie konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W programie szkolenia m.in.:

 • definicja zamówienia na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków UE,
 • udzielanie zamówień w ramach projektów w trybie zasady konkurencyjności,
 • kiedy możliwe jest zastosowanie trybu niekonkurencyjnego,
 • szacowanie wartości zamówienia na potrzeby zasady konkurencyjności,
 • zasady formułowania kryteriów oceny ofert,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • sposoby upublicznienia zapytania ofertowego,
 • wymogi w odniesieniu do protokołu z postępowania o  udzielenia zamówienia,
 • zakres dokonywania zmian postanowień umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie zasady konkurencyjności,
 • panel dyskusyjny.

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku w godz. 8:00-15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 16 listopada 2018 roku na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 326 81 48 / 52.

Materiały ze szkolenia do pobrania pod linkiem: prezentacja

Prowadzący szkolenie: Michał Rutkowski.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 100 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

 1. Program szkolenia.
 2. Formularz zgłoszeniowy.

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter